PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZCZECINKU WRACA DO PRACY STACJONARNEJ

Drodzy Rodzice/uczniowie


Od 4 maja 2020 roku  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku wznawia w szerszym zakresie swoją działalność stacjonarną. Z  uwagi na stan epidemii, w pierwszej kolejności będą realizowane zgłoszenia w zakresie diagnozowania dzieci i uczniów na potrzeby wydania stosownych opinii i orzeczeń, ważnych dla ich przyszłości edukacyjnej i dalszych losów. Dbając o wspólne bezpieczeństwo dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku w porozumieniu ze starostą szczecineckim i dyrektorem SANEPID w Szczecinku ustaliła niezbędne i konieczne zasady i procedury pozwalające na zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków funkcjonowania Poradni w trybie stacjonarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przygotowano gabinety diagnostyczne, w których możliwe jest szybkie przeprowadzenie dezynfekcji, pracownicy zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej, wprowadzono zaostrzone zasady kontaktów interpersonalnych w budynku, przyjmowania klientów i obiegu dokumentów. Starosta szczecinecki Krzysztof Lis uznał, iż dla bezpieczeństwa podopiecznych i pracowników Poradni zasadne jest również aby raz w tygodniu cały budynek Poradni był poddawany całościowej dezynfekcji.

Na tym etapie ograniczone pozostają inne formy działalności Poradni. W dalszym ciągu terapia dzieci i młodzieży w tym wczesne wspomaganie rozwoju będzie prowadzone w wykorzystaniem metod pracy zdalnej.

Rodziców, w celu umówienia się na wizytę do Poradni, uzyskania informacji, porady czy konsultacji, prosi się o kontakt telefoniczny pod numerem 0943743722 lub poprzez wrzucenie do specjalnej skrzynki znajdującej się na parterze budynku siedziby Poradni wypełnionego zgłoszenia lub niezbędnych dokumentów.

Umawianie dzieci na badanie do Poradni, jak również wstępne postępowanie diagnostyczne i kwalifikacja do diagnozy odbywa się telefonicznie. Wizyta w Poradni przebiega zgodnie z ustalonymi procedurami, których w celu zapewnienia bezpieczeństwa należy bezwzględnie przestrzegać, a opinię lub orzeczenie Rodzic otrzymuje pocztą na adres domowy. Poszerzone omówienie wyników badania, dalsze kroki w celu indywidualnych ustaleń w zależności sprawy i indywidualnych potrzeb dziecka będą przeprowadzane drogą telefoniczną po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Poradni.

Dorota Patkowska  – Dyrektor
Poradni  Psychologiczno – Pedagogicznej Szczecinku

 

Copyright © 2010-2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczecinku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.