SIECI WSPÓŁPRACY W PORADNI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZCZECINKU

W ramach sieci współpracy z nauczycielami szczecineckich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, wymieniamy się doświadczeniami analizując przykłady dobrych praktyk, poszerzamy własne kompetencje i kwalifikacje. Pracujemy nad tworzeniem nowych rozwiązań celem potrzeb szczecineckich przedszkoli i szkół. Uczestnictwo w sieciach współpracy umożliwia nawiązanie kontaktów między nauczycielami z placówek oświatowych miasta Szczecinka i powiatu szczecineckiego oraz pogłębienia warsztatu pracy w zakresie metodycznym i merytorycznym wsparciu ekspertów.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku funkcjonują trzy sieci współpracy: psychologów i pedagogów, logopedów oraz doradców zawodowych.

 

>> SIEĆ PSYCHOLOGÓW I PEDAGOGÓW

>> SIEĆ LOGOPEDÓW

>> SIEĆ DORADCÓW ZAWODOWYCH

 

Copyright © 2010-2017 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Szczecinku.
Wszystkie prawa zastrzeżone.