START DO KARIERY to bezpłatne spotkania z doradcą zawodowym w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczecinku, organizowane z okazji obchodów TYGODNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

 • ODBIORCY: uczniowie ostatnich klas szkół ponadpodstawowych
 • TERMIN REALIZACJI: 15 -19 LISTOPADA
 • CEL OGÓLNY: świadome podejmowanie decyzji zawodowych w połączeniu z etyką rynku pracy
 • TEMATY DO REALIZACJI:
 1. Określenie typów osobowości
 2. Określenie własnych predyspozycji zawodowych
 3. Określenie zainteresowań zawodowych
 4. Określenie planów edukacyjno-zawodowych, moje pierwsze, profesjonalne CV
 5. Wybór kierunku studiów zgodny z predyspozycjami, potrzebami rynku pracy
 6. Na biznes nigdy nie jest za późno
 • METODA PRACY: spotkania indywidualne (konsultacje, porady, diagnozy indywidualne)
 • MIEJSCE SPOTKAŃ: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczecinku - ul. Wiatraczna 1, IV piętro, gabinet nr 8

 

 • SPOSÓB REKRUTACJI:  ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE DO DORADCY ZAWODOWEGO 94-37-498-39

Realizacja: mgr Kamila Straszkiewicz - doradca zawodowy Poradni Psychologiczno-Peagogicznej w Szczecinku.

 

quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.