Deklaracja dostępności
Oświadczenie w sprawie dostępności

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szczecinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.poradnia.szczecinek.pl

Data publikacji strony internetowej: 11.02.2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.03.2017 r.

Deklarację sporządzono na podstawie przeprowadzonych testów i wykonanych analiz, w zakresie dostępności strony dla osób niepełnosprawnych, zgodnych z wytycznymi zawartymi w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. i przy wykorzystaniu ogólnodostępnych narzędzi oceny strony. Stwierdza się, że strona internetowa www.poradnia.szczecinek.pl spełnia kryteria dostępności w skali 98.48% (ocena: http://checkers.eiii.eu).

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik,
 2. brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych
 3. brak mapy serwisu

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacja o dostępności
Serwis utworzono i opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Nie zawiera wielu mechanizmów (powszechnie uważanych za standardy w tej dziedzinie), ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niepełnosprawne.

Aktualnie trwają pracę nad opracowaniem i stworzeniem  nowej strony internetowej, zgodnej z wytycznymi ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zgodność ze standardami:
Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • XHTML 1.0
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Kompatybilność:
Obsługa serwisu możliwa jest jedynie przy pomocy myszki.

Wygląd:
Serwis utworzono i opublikowano przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Nie zawiera wielu mechanizmów (powszechnie uważanych za standardy w tej dziedzinie), ułatwiających przeglądanie treści przez osoby niepełnosprawne.

Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych (np. telefonach komórkowych i tabletach). Strona nie wspiera technologii RWD (ang. Responsive Web Design) –  brak automatycznego skalowania modułów strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nie oferuje dedykowanych aplikacji mobilnych.
Oświadczenie sporządzono dnia 10.12.2020 r.

Kontakt
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Żaneta Czaja mail: poradnia_pp@tlen.pl
Kontaktować można się także pod numerem telefonu: 943743722. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Dostępność architektoniczna

 1. Opis dostępności wejścia do budynku wraz z parkingiem dla pracowników i klientów (miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych).
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind. Dostęp do budynku dla osób niepełnosprawnych jest możliwy na parterze budynku oraz z parteru budynku windą umieszczona po prawej stronie od wejścia - wjazd na każde pietro. Z parkingu jest przystosowany podjazdy dla niepełnosprawnych na parter budynku.
 3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych. – brak informacji głosowych i pętlach indukcyjnych, jest podjazd dla wózków
 4. Informacja o miejscu  korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na terenie parkingu jest wyznaczone miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna zapewnia wstęp do budynku osobie z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Udogodnienia:
– czytelny układ wejść do budynku;
– wejście z poziomu terenu;
– toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnością

Utrudnienia:
– brak oznaczeń w alfabecie Braille’a;
– brak systemu przyzywowego w toaletach;
– brak pętli indukcyjnej oraz jakiegokolwiek innego systemu do tłumaczenia języka migowego.

Poziomy budynku:
Poziom 0 (Parter):

– przestrzeń dostępna dla użytkowników na parterze budynku dla osób niepełnosprawnych


Strefa wejścia głównego
Główne wejście do budynku dostępne dla osób niepełnosprawnych.
Boczne wejście do budynku  dostępne dla osób niepełnosprawnych.


Poziomy powyżej parteru są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo dzięki windzie.

quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.